‚ÄúFocus realiseert sneller en beter‚ÄĚ

Heeft u vragen? bel: 06 4070 2032

Werving en Selectie

Het invullen van een vacature is een lastige klus en kost veel tijd.

 

Vacature in organisatie

 

 

 

 

 

Succesvolle mensen in dienst hebben is cruciaal voor het bereiken van de vastgestelde strategie.
Daarbij gaat het om de combinatie van persoonlijkheid, kennis en ervaring.
Ik werk met een gestructureerde aanpak die zeer succesvol is.

 

 

 

Zorgvuldige en gestructureerde aanpak vergroot het succes.

Een werving- en selectietraject wordt doorr mij uitegvoerd in globaal 7 stappen:

1. Analyse van organisatie en functie

In deze fase wordt de strategie en ambities van de organisatie in beeld gebracht als uitgangspunt voor de doelstelling van de betreffende functie.

2. Profielbepaling en uitwerken van de wervende tekst

De uitkomst van de analyse wordt verwerkt in een duidelijk functieprofiel. Dit wordt met de opdrachtgever besproken. Na acceptatie van het profiel wordt de wervende tekst geschreven en wordt de wervende campagne besproken Dit betekent ook dat de procedure wordt ingepland in de agenda.

3. Werving en Search

De wervende tekst wordt gepubliceerd in de optimale mix van gedrukte pers en vacaturesites op internet. Indien afgesproken wordt een actieve search opgezet. Reacties worden zorgvuldig en sollicitatiebrieven beantwoord.

4. Voeren van oriënterende gesprekken

Op basis van het opgestelde profiel wordt een selectie gemaakt uit de binnengekomen reacties. Deze selectie wordt uitgenodigd voor een wederzijds oriënterend gesprek. Deze gesprekken voer ik vaak samen met mijn opdrachtgever.

5. Uitvoeren van assessments

Na de oriënterende gesprekken wordt met een paar overgebleven kandidaten een individueel assessment afgesproken. Dit assessment moet een praktisch en onderbouwd beeld opleveren op welke wijze de kandidaat in de functie zal gaan werken. Soms houdt dit ook in dat een kandidaat de functie beter niet kan gaan invullen. Dit wordt dan uitgelegd zodat er acceptatie bij de kandidaat is op de uitkomst van het assessment en het advies dat gegeven gaat worden aan de opdrachtgever.

6. Rapportage en Besluitvorming

Op basis van de resultaten van de assessents krijgt de opdrachtgever een heldere rapportage en advies over elke kandidaat. Alle vragen worden in een persoonljik gesprek beantwoord zodat de opdrachtgever een besluit kan nemen. De aannamegesprekken met de overgebleven kandidaat wordt begeleid en er wordt geadviseerd over het aanbieden van een arbeidscontract.

7. Inwerkprogramma en opvolging

Voordat de nieuwe medewerker gaat beginnen, assisteer ik bij het organiseren van een goed inwerkplan. Ik geef een aantal handige tips over hoe om te gaan met de nieuwe medewerker.
Na 6 maanden en na een jaar kom ik nog een keer praten over de resultaten van de nieuwe medewerker en evaluatie van de samenwerking.

 

Wat levert het op:

Voor de organisatie neem ik een groot deel van de operationele zorg uit handen:

De organisatie krijgt een professioneel advies over de best passende kandidaat. In combinatie met een degelijk inwerkprogramma levert dit voor de organisatie het snelst een nieuwe succesvolle medewerker of manager op. De aanpak van Van Oerle Organisatie Advies levert voor ambitieuze organisaties een bijdrage aan het ontwikkelen en in stand houden van een positief imago op de arbeidsmarkt.

 

Bekijk ook de volgende pagina's:

7 tips voor een succesvolle werving en selectie van een nieuwe medewerker.

Succesvolle Werving en Selectie van Directie en Management

Werving en Selectie in krappe arbeidsmarkt: Boer zoekt Vrouw

Waarom iedereen bij u wil komen werken

Er is verschil in werven en selecteren van hoger-, midden- en lager kader. 

 

Belangstelling:

Neem gerust contact met mij op en ik kom graag eens bij u voor een verkennend gesprek.


"Het realiseren van resultaatverbetering bij klanten door het aanbrengen van een betere focus op processen en op mensen" geschreven door: Dirk van Oerle