“Focus realiseert sneller en beter”

Heeft u vragen? bel: 06 4070 2032

Effectief HRM beleid

Effectief PersoneelsbeleidHoe actueel zijn uw personeelsregelingen?

 • Zijn uw arbeidscontracten aangepast aan de laatste CAO en de wetgeving?
 • Heeft u duidelijke regelingen waarop u de medewerkers kunt aanspreken?
 • Wanneer heeft u voor het laatst functioneringsgesprekken gevoerd?
 • Is er een actueel organisatieschema met bijbehorende functiebeschrijvingen?
 • Zijn deze goed ook vastgelegd?
 • Heeft u een duidelijk veiligheidsbeleid en is dat onderdeel van het dagelijks leidinggeven?
 • Hoeveel heeft het laatste ontslag de onderneming gekost en  was dat vermijdbaar geweest?
 • Hoe is het met de kosten van ziekteverzuim? Hoe lang zijn mensen gemiddeld ziek?
 • Voldoen uw pensioenregelingen aan de laatste regelgeving?

 

 

 

Als u één van deze vragen met ja heeft beantwoord dan is actie hierop van belang.

Bij veel ondernemingen wordt HRM "erbij" gedaan door de directeur/ondernemer. In de praktijk betekent dit dat HRM beleid te weinig aandacht krijgt totdat er problemen met personeel ontstaan. Tevens zijn er veel organisaties met een wisselende behoefte aan ondersteuning op het gebied van Personeelszaken. Er is bijvoordeeld wel een parttime Personeelsadviseur maar die doet vooral de lopende operationele zaken zoals: personeelsadministratie en mutaties verwerken of ziektemeldingen. Er is dan onvoldoende capaciteit om vanuit HRM mee te denken en te anticiperen om belangrijke ontwikkelingen voor de onderneming.

In samenwerking met zelfstandige collega's ondersteun ik organisaties en ondernemingen op het gebied van:

 • evaluatie van veranderingen in de wetgeving en de invloed daarvan op het eigen personeelsbeleid,
 • actualisering van het personeelshandboek,
 • invoering van een online personeelshandboek ExcellentHR,
 • functiebeschrijvingen met een concreet resultaatcomponent,
 • functie-en beoordelingsgesprekken cyclus,
 • werving en selectie van midden en hoger personeel,
 • modern beleid ten aanzien van verzuimbegeleiding en re-integratie,
 • invoering van Persoonlijk Ontwikkelingplan voor succesvol talentmanagement

 

Investeren in actueel HRM beleid verdient zich snel terug.

 

Heeft u belangstelling? 

Neem gerust contact met mij op om eens te verkennen wat de samenwerking met mij in Effectief  HRM beleid voor u zou kunnen betekenen.

Ik kom graag bij u langs voor een verkennend gesprek.

 

Zie ook:

Beoordelingsgesprek is vaak desillusie

Training Selectiegesprekken voeren

Werving en Selectie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

 


"Het realiseren van resultaatverbetering bij klanten door het aanbrengen van een betere focus op processen en op mensen" geschreven door: Dirk van Oerle