“Focus realiseert sneller en beter”

Heeft u vragen? bel: 06 4070 2032

Focus op Teams

 

De vorming van Teams is een continue en complexe activiteit

Focus op Teams

Door fusies of overnames, wijzigende omgevingseisen (markt, wetgeving etc.) en vernieuwde processen is het vanzelfsprekend dat ook continu andere verwachtingen aan Teams worden gesteld. Er ontstaan nieuwe Teams of Teams veranderen van samenstelling. Het succes van Teams is daarmee geen vanzelfsprekendheid.

Er zijn in de basis drie hoofdrichtingen om Teams te vormen:

 1. Vaak worden Teams gevormd op basis van functionele opbouw, dat wil zeggen alle gelijksoortige activiteiten bij elkaaar. Daarmee ontstaan Teams als Administratie, Verkoop, Productie -verspaning, plaatwerk en samenbouw-, en Logistiek.
 2. De tweede richting is op basis van productgewijze opbouw. Dit wordt ook vaak een business unit genoemd, bij voorbeeld een B.U. Stofzuigers of Balloncatheters. Alle activiteiten die nodig zijn om een product te ontwikkelen, verkopen, produceren en afleveren zijn in één organisatie ondergebracht.
 3. De derde richting is op basis van geografische indeling. Dit kunnen bij voorbeeld organisaties per land zijn. Zo zijn verkooporganisaties vaak per land of regio georganiseerd.

 

In grotere ondernemingen zie je regelmatig complexe combinaties van deze drie indelingen toegepast. Organisatie ontwikkelen zich steeds meer tot netwerkorganisaties. Als gevolg van snellere ontwikkelingen in de maatschappij zullen organisaties steeds sneller moet aanpassen aan wijzigende behoeftes. Als gevolg daarvan zullen Teamindelingen steeds sneller gaan wijzigen. Wanneer een duidelijke organisatievorm met helder omschreven doelstellingen en verwachtingen ontbreekt, kan men wachten op problemen.

 

Het ontbreekt vaak aan duidelijke uitgangspunten voor Teams

TEAM Together each can achieve moreSuccesvole Teams zijn niet vanzelfsprekend. Wanneer Teams niet goed functioneren, ontbreekt het vaak aan duidelijke uitgangspunten.
Als gevolg daarvan weten Teamleden onvoldoende wat hun functie precies inhoudt en welk gedrag in de samenwerking wordt verwacht.

Vaak wordt verwezen naar de betekenis van TEAM als afkorting van Together Each Achvieves More. Dit blijkt er in de praktijk niet vanzelf ook uit te komen.

Gefrusteerde en gedemotiveerde medewerkers zijn veelal een gevolg hiervan.

 

 

 

Verbetering van Teams vraagt om een integrale en systematische benadering.

Het succes van een Team wordt dus bepaald door de optimale balans van:

 • ordening van Teams in de hoofdrichtingen functies, product of regio,
 • duidelijke afbakening en toewijzing van functies functies in processen aan Teams,
 • duidelijke en passende bevoegdheden aan elk Team.

 

Belangrijke vragen over Teams

Wanneer er problemen zijn met Teams moeten de volgende vragen worden gesteld:

 1. Heeft het Team duidelijk afgebakende functies binnen processen?
 2. Zijn de relaties van het ene Team met andere Teams goed gedefinieerd?
 3. Heeft het Team reële doelstellingen die met een zekere zelfstandigheid kunnen worden bereikt?
 4. Heeft het Team duidelijke en passende bevoegheden om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren?
 5. Beschikt het Team over voldoende bezetting in menskracht en opleiding of ervaring?
 6. Zijn de bovenstaande punten ook bij alle Teamleden ook bekend en geaccepteerd?
 7. Is er een duidelijke beschrijving van individuele functie binnen het Team?
 8. Is er voldoende respect en wil tot samenwerking tussen de Teamleden?

 

Focus op Teams geeft inzicht in de samenhang van Teams

De kracht van Focus opTeams ligt in het concreet benoemen van onduidelijkheden in de ordening en samenhang van Teams.  Door het concreet benoemen van gewenste verbeteringen gaan medewerkers sneller en gemakkelijker ermee aan de gang. Het gaat niet direct over de machtsstructuur of over medewerkers/managers die "slecht" zouden functioneren. Problemen, die de samenwerking tussen een paar afdelingen betreffen, worden gemakkelijker -lees zonder machtsstrijd- opgelost.

 

Belangstelling

Neem gerust contact met mij op om eens te verkennen wat de samenwerking met mij in Focus op Teams voor u en uw organisatie zouden kunnen betekenen. Ik kom graag eens bij u voor een oriënterend gesprek.

 

Zie ook: FocusVerbindt om te beginnen met het aanpakken van een Team dat onvoldoende functioneert

 

 

 


"Het realiseren van resultaatverbetering bij klanten door het aanbrengen van een betere focus op processen en op mensen" geschreven door: Dirk van Oerle