“Focus realiseert sneller en beter”

Heeft u vragen? bel: 06 4070 2032

Coaching

Individuele Coaching

Individuele Coaching

Bij individuele coaching ondersteunt de coach een deelnemer om zich te ontwikkelen en om resultaten te bereiken. De coaching is direct gericht op de werksituatie. De gecoachte krijgt door systematische en intensieve persoonlijke begeleiding inzicht dat hij/zij zelf sturend kan zijn in zijn/haar werk. De toenemende persoonlijke effectiviteit in het werk ervaart de gecoachte als erg plezierig en motiveert om door te gaan.

De aanpak van coaching kan worden verdeeld in twee fasen. In de Analysefase krijgt de gecoachte deelnemer vooral inzicht in zijn/haar eigen sterktes, overtuigingen en gedragspatronen. De Procesfase is gericht op het ontwikkelen van ander gedrag en het handelen op basis van verkregen inzichten en nieuwe overtuigingen.

Met behulp van coaching leert een deelnemer:

  • Bewuster keuzes  maken,
  • Inzicht krijgen in belangrijke persoonlijke belemmeringen,
  • Gaan werken aan persoonlijke uitdagingen,
  • Een actieplan opstellen om wensen te realiseren,
  • Werken aan grotere communicatieve vaardigheden.

 

Kort gezegd:

Een deelnemer gaat door de volgende fasen:

" van onbewust onbekwaam via bewust onbekwaam naar bewust bekwaam !"

 

Basispunten voor coaching zijn:

  • Er is openheid en gelijkwaardigheid in de relatie tussen de coach en de gecoachte,
  • De gecoachte is de expert van zijn/haar vraagstuk,
  • De verantwoordelijkheid tot verandering ligt bij de gecoachte,
  • De coach is geen adviseur. Hij doet hooguit suggesties. Hij kan wel met vragen en toelichtende modellen en theorieën het proces van inzicht verkrijgen door de gecoachte actief ondersteunen.

Zie ook Focus op de Mens

 

Een erg effecteve wijze van kortdurende coaching is Oplossingsgericht Coachen.

Bij deze wijze van coachen wordt niet te lang gefocust op het probleeem maar wordt gleerd om vanit eigen problemen op te lossen.

Zie ook : Oplossingsgerichte Coaching

 

Teamcoaching

Teamcoaching

Bij Teamcoaching gaat de coach vooral in op de interacties van de teamleden. De individuele vaardigheden komen slechts aan bod voor zover ze invloed hebben op de sfeer van het samenwerken en de resultaten van het Team. Teamcoaching is vooral effectief tijdens het gewone werk.

Zie ook Focus op Teams

 

Verschil tussen Coaching en Training

 

Training is vooral aanbodgericht zodat de deelnemers de gelegenheid krijgen om hun vaardigheden te vergroten. Alle deelnemers volgen in principe hetzelfde programma gebaseerd op leerdoelen voor de hele groep.

Coaching gaat vooral uit van specifieke leerdoelen van een individu in een bepaalde werksituatie. De coach richt zich op herkennen, erkennen, ontwikkelen en begeleiden. Het is vooral procesmatig gestuurd vanuit de coach en  vraag gestuurd vanuit de gecoachte.

 

Heeft u belangstelling?

Neem gerust contact met mij op om eens te verkennen wat de samenwerking met mij in Coaching voor u zou kunnen betekenen.

Ik kom graag bij u voor een verkennend gesprek.

 

zie ook:

Focus op de Mens

Focus op Teams


"Het realiseren van resultaatverbetering bij klanten door het aanbrengen van een betere focus op processen en op mensen" geschreven door: Dirk van Oerle