“Focus realiseert sneller en beter”

Heeft u vragen? bel: 06 4070 2032

Oplossingsgerichte Coaching is een snelle en effectieve wijze om te leren problemen op te lossen.

Deze wijze van coachen leert coachees om vanuit eigen kracht te werken aan oplossingen voor hun problemen.

Er wordt gewerkt met de volgende 4 kernvragen:

  1. Als iets niet werkt, stop er dan mee,
  2. Als iets niet werkt, doe dan iets anders,
  3. Als iets wel werkt, doe er dan meer mee,
  4. Als iets wel werkt, leer het (van) een ander.

Bovenstaande lijkt heel simpel, maar is in de praktijk toch wel complex door vastgeroeste gewoontes en routines.
Bestaand gedrag vervangen door nieuwe is moeilijker dan het uittrekken van een jas.
Ook hier begint het met bewustwording door begeleidende vragen van de coach.

Deze wijze van coaching is een prima werkwijze om snel voor een concreet probleem oplossingen te bedenken en ander gedrag (weer) eigen te maken.
Meestal is een paar gesprekken van maximaal een uur voldoende en is daarmee vaak een kortdurende coaching.

Deze wijze wijze van coaching leent zich ook prima voor coaching op afstand. (E-coaching met behulp van een videocall)
Problemen die ontstaan in "in de periode van het Corona virus" door het werken op afstand zijn vaak zeer goed hiermee op te lossen.

 

Heeft u belangstelling?

Neem gerust contact met mij op om eens te verkennen wat de samenwerking met mij in  Oplossingsgerichte Coaching voor u zou kunnen betekenen.

Ik kom graag bij u voor een verkennend gesprek of voer met u een videocall als u dat wil.

 


"Het realiseren van resultaatverbetering bij klanten door het aanbrengen van een betere focus op processen en op mensen" geschreven door: Dirk van Oerle