“Focus realiseert sneller en beter”

Heeft u vragen? bel: 06 4070 2032

Deze assessment tools helpen bij het optimaliseren van de prestaties van teams én individuele medewerkers.

 

De assessment tools van Thomas International zijn zeer effectief bij vragen over de inzet van mensen. De tools ondersteunen u bij het nemen van beslissingen over het werven, ontwikkelen en managen van uw werknemers. (recruit, retain, develop en manage)

U krijgt meer inzicht in uw medewerkers: 

  • Wat motiveert hen?
  • Wat zijn de belangrijkste werksterkten?
  • Wat zijn eventuele beperkende factoren?
  • Waar ligt hun potentieel? 
De assessments van Thomas International geven onderbouwing aan uw HR beslissingen.
Ik maak bij mijn advieswerk veel gebruik van de Tools van Thomas International. Ik ben geertificeerd voor de volgende tools:
 
 
 

PPA logo

Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) 

De Persoonlijke Profiel Analyse geeft inzicht in het werkgedrag van mensen. Op basis hiervan kunnen beslissingen op het gebied van werving en selectie met meer zekerheid worden genomen. Ook kan worden bepaald op welk gebied maximaal effect mag worden verwacht van opleiding en ontwikkeling en waardoor medewerkers gemotiveerd en gestimuleerd worden. Dit voorkomt onnodig personeelsverloop. Door minder tijd te besteden aan personen die onderpresteren kan de focus worden verlegd naar medewerkers die uw organisatie vooruit helpen. 

 

Functie

Functieprofiel (Functies) 

Functie profilering stelt u in staat de gewenste gedragskenmerken van een functie vast te stellen. In combinatie met de PPA is het mogelijk het gewenste/vereiste werkgedrag te vergelijken met de gedragseigenschappen van kandidaten en werknemers. Op basis van een 'fit' indicatie wordt vastgesteld in welke mate het werkgedrag van de persoon overeenkomt met het functie profiel.

 

GIA

General Intelligence Assessment (GIA)

Het verschil tussen slagen en falen van een nieuwe medewerker wordt soms bepaald door de snelheid waarmee de persoon in staat is zich nieuwe taken en procedures eigen te maken. Een CV zegt niet alles. Zo voorspelt het niet wie snel en succesvol van start zal gaan. GIA meet het leervermogen van een persoon. De snelheid waarmee een kandidaat zich nieuwe vaardigheden eigen maakt en procedures aanleert is een indicator voor het potentieel dat diegene heeft om te groeien in een functie en zich te ontwikkelen. Ook geeft het goed inzicht in hoe degene reageert op een training of opleiding. GIA meet mentale kracht en flexibiliteit.

 

TEIQUE

Emotionele Intelligentie (TEIQue)

TEIQue laat zien in hoeverre iemand inzicht heeft in de eigen emoties en hiermee om weet te gaan. Maar ook in hoe goed zij gevoelens van anderen kunnen inschatten en hoe zij deze kennis inzetten bij het opbouwen en onderhouden van een goede verstandhouding. De TEIQue rapportage geeft inzicht in hoeverre kandidaten gedijen in een dynamische, veranderende omgeving. Tevens wordt aangegeven op welk(e) vlak(ken) de betreffende persoon zich nog zou kunnen ontwikkelen.
Thomas 360

3600 Feedback

Thomas360 stimuleert constructieve en oprechte feedback op basis waarvan uw medewerkers inzicht krijgen in de individuele impact die zij hebben op het team of de organisatie. Bovendien wijst Thomas360 ontwikkelingsbehoeftes aan waardoor de effectiviteit kan worden verhoogd. Dit instrument zorgt ervoor dat personen snel en gemakkelijk feedback kunnen verzamelen vanuit diverse perspectieven en dit vervolgens te vergelijken met hun eigen perceptie over hun functioneren. Met Thomas 360 op Maat is het mogelijk om de feedback aan te passen aan de vragen van de organisatie of kerncompetenties die intern worden gebruikt.

 

TEAMS

Teams

Teams vormen de fundering van elke organisatie. Toch is gebleken dan een meerderheid van de teams significant minder presteert dan maximaal haalbaar zou moeten zijn. Dit kost organisaties veel geld. De Thomas Team Analyse (TTA) wordt gebruikt in combinatie met Thomas PPA en helpt inzicht te krijgen in de sterkten, beperkingen en waarde van een team voor uw organisatie. Het zal u helpen de prestaties van uw teams te verbeteren dankzij effectievere aansturing.

 

SPA logo

Studenten Profiel Analyse (SPA) 

De Studnenten Profiel Analyse geeft op een accurate en treffende wijze inzicht in het gedrag van jongeren. De oriëntatie op zichzelf, het ontdekken van persoonlijke talenten en het bewuster maken van toekomstgerichte beslissingen, zorgt ervoor dat jongeren meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen (leer)prestaties. De SPa beschrijft wat jou als jongere motiveert en wat je voorkeursgedrag is. Het geeft aan wat jij wel of niet prettig vindt en welke taak- en werkgebrieden bij jou passen.

 


"Het realiseren van resultaatverbetering bij klanten door het aanbrengen van een betere focus op processen en op mensen" geschreven door: Dirk van Oerle