“Focus realiseert sneller en beter”

Heeft u vragen? bel: 06 4070 2032

Gestructureerde Netwerkinterviews

 

Het is van levensbelang om tijdig inzicht te krijgen op de komende veranderingen.

 

Elke organisatie of onderneming maakt deel uit van een aantal netwerken, zoals Klanten; Leveranciers; Samenwerkingspartners in de ontwikkeling van nieuwe kennis, diensten of producten; Onderwijs; Arbeidsmarkt, etc. Deze netwerken zijn voortdurend in ontwikkeling. Het is van levensbelang om tijdig zicht te krijgen op komende veranderingen in hun netwerken.

 

 

Met deze methodiek haal ik voor mijn klanten essentiële informatie op.

 

NetwerkgesprekGestructureerde Netwerkinterviews is een methodiek om snel, scherp en vooral kwalitatief bij een aantal belangrijke organisaties in het netwerk te achterhalen welke ontwikkelingen bij deze organisaties gaande zijn en welke gevolgen dit zou kunnen hebben voor de eigen toekomst.

Deze methodiek onderscheidt zich van andere onderzoeken of enquêtes door:

  • met de persoonlijke benadering van contactpersonen in het netwerk ontstaat een open gesprek en wordt veel informatie gedeeld,
  • doorvragen op gegeven eerste antwoorden,
  • doorvragen op verdere ontwikkelingen in de nabije toekomst.
  • grote bereidheid bij netwerkpartners om op deze wijze te investeren in een belangrijke relatie.

 

Ik gebruik gestructureerde netwerkinterviews vooral bij:

 

visie- en strategie ontwikkeling

De methodiek levert essentiële informatie bij visie en strategie ontwikkeling bij mijn klanten. Ik verwerk de verkregen informatie in workshops met klanten. Het levert meer richting en diepgang aan de eigen SWOT analyses. Het is niet meer de "mening" van een commercieel manager maar het is informatie van een aantal bronnen bijvoorbeeld klanten.

Zie ook Focus op de markt

 

Werving en selectie

Bij het zoeken naar bijvoorbeeld een nieuwe directeur of een nieuwe manager voor een organisatie levert de methodiek essentiële informatie op voor de profielschets van de nieuwe functionaris. De verkregen informatie geeft scherpte bij het vaststellen van de resultaatverwachting en het verwachte gedrag van de nieuwe persoon. Daarmee is het mogelijk om kandidaten beter te informeren en te motiveren voor de functie. Het is tevens mogelijk om met meer scherpte in een assessment te beoordelen of de betreffende kandidaat ook gaat voldoen op korte en langere termijn.

Zie ook Focus op de mens en Werving en Selectie

 

Teamcoaching

Met verkregen informatie krijgen Managementteams een duidelijker beeld van hun eigen functioneren en de verwachtingen van netwerkpartijen. Deze Teams kunnen daarmee duidelijker ontwikkelingsdoelen voor zichzelf stellen. De Teamcoach heeft met de interwiews meer achtergrond informatie en kan een Team begeleiden bij vaststellen van de ontwikkelingsdoelen. Vervolgens kan ik daarmee beter coachen.

Zie ook Focus op Teams en Coaching

 

Heeft u belangstelling?

Neem gerust contact met mij op om eens te verkennen wat de samenwerking met mij in Netwerkinterviews voor u zou kunnen betekenen.

Ik kom graag bij u langs voor een verkennend gesprek.

 


"Het realiseren van resultaatverbetering bij klanten door het aanbrengen van een betere focus op processen en op mensen" geschreven door: Dirk van Oerle