“Focus realiseert sneller en beter”

Heeft u vragen? bel: 06 4070 2032

Beoordelingsgesprek is vaak een desillusie

Prettig Beoordelingsgesprek

Veel medewerkers ervaren hun beoordelingsgesprek als  niet motiverend. Sterker nog: een kwart van de medewerkers gaat naar aanleiding van dit gesprek solliciteren. Dit een conclusie van Nationale Vacaturebank nadat 1000 mensen hierover waren ondervraagd.

Het gesprek heeft voor deze mensen totaal niet voldaan aan hun verwachtingen. Mogelijk hadden ze een te positief zelfbeeld. Een goed tussentijds gesprek zou medewerkers moet waarschuwen als zij hun werk niet goed doen en verrassingen moet voorkomen. Het blijkt dat het systeem van gesprekken dat deze verrassingen moet voorkomen niet voldoet. Dertig procent van de respondenten gaf aan nog geen gesprek gehad te hebben. Een ander deel van de medewerkers vond hun manager tijdens het gesprek bijzonder onaardig. Maar 11 procent kreeg een flinke salarisverhoging. Ongeveer een kwart had wel een goed gesprek maar er kwam geen salaris bij.

 

Bovenstaand stuk is de essentie van het artikel uit Dagblad van het Noorden, 5 maart 2014

Klik op het artikel om het te lezen.

Beeordelinggesprek is vaak desillusie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u professionalisering van uw functionerings- en beoordelingsgesprekken?

Onze visie hierop is dat je als leidinggevende communiceer je iedere dag met je medewerkers. Dat is dus ongeveer 200 dagen per jaar.  Periodiek leg je dit ook vast met elkaar. Als behaalde resultaten en verbeteringen op een evenwichtige wijze naast verwachtingen worden gezet, kan een formeel beoordelingsgeasprek een zeer prettig en effectief moment zijn.

De kunst daarbij is: hoe houd je dit gesprek evenwichtig en "to the point".

Gelukkig bestaat er ook training of concrete begeleiding bij het voeren van deze gesprekken.

 

Belangstelling:

Graag kom ik eens langs voor een verkennend gesprek. Laat hier uw gegevens achter

 

Zie ook:

Focus op de Mens

Effectief HRM Beleid

 


"Het realiseren van resultaatverbetering bij klanten door het aanbrengen van een betere focus op processen en op mensen" geschreven door: Dirk van Oerle