“Focus realiseert sneller en beter”

Heeft u vragen? bel: 06 4070 2032

Werving en selectie in een krappe arbeidsmarkt.

Boer zoekt vrouw: Bedrijf zoekt medewerker.

Wordt dit binnenkort weer actueel?

 

Het is in 2013 wellicht moeilijk om voor te stellen maar er was een tijd waarin het erg moeilijk was om goede medewerkers te vinden. Bijgaand artikel is door mij geschreven in 2008 en is gepubliceerd in BusinessCircles onder de naam "Boer zoekt vrouw". Het artikel is een pleidooi voor meer en voortdurende aandacht voor het imago op de arbeidsmarkt. Over enige tijd zal de krapte weer gaan optreden. U heeft nu de tijd om na te denken over uw imago op de arbeidsmarkt.

 

Boer zoekt vrouw

 

Het werven van nieuwe medewerkers in deze tijd lijkt in grote mate op het populaire TV programma "Boer zoekt vrouw". In dit programma doet een aantal alleenstaande boeren zijn uiterste best een partner te vinden. In een zorgvuldig begeleide setting presenteren de boeren zich als een geschikte huwelijkspartner met een aantrekkelijk bestaan op de boerderij. Het is opvallend te zien hoe de boeren op een ingetogen en nuchtere wijze over zichzelf en hun leven op de boerderij spreken en daarin erg veel op elkaar lijken. De boerderijen lijken ook in grote mate op elkaar. Een deel van de belangstellende vrouwen haakt echter vroegtijdig af omdat ze bij de boeren te weinig terugvinden van hun eigen romantische ideeën over het leven als boerin. Een enkele boer die zichzelf blijft, en zich als boer toch onderscheidend kan presenteren, lukt het om een partner te vinden.

Het werven van personeel

Er is door de krapte op de arbeidsmarkt nu ook een grote strijd gaande om de gunst van de medewerker. Dit uit zich door steeds grotere advertenties in de krant met steeds grotere koppen en foto's. Tevens ontstaan er nieuwe namen voor al lang bestaande functies. Als je dan verder leest in de vacature staan er toch weer de bekende functiebeschrijvingen in de tekst. Echt origineel en onderscheidend  is het dus niet. Er zijn branches zoals de installatiebranche, de bouw en de industrie die in de volle breedte met een tekort aan mensen  kampen.

Er zijn ook bedrijven die ondanks de krapte op de arbeidsmarkt geen problemen hebben met het vinden van nieuw personeel. Deze bedrijven hebben een laag verloop en krijgen zelfs voortdurend spontane open sollicitaties. Waarom krijgen zij dit nu wel voor elkaar? Betalen deze bedrijven dan zoveel of worden de medewerkers dan in de watten gelegd? Hoeven deze bedrijven dan niet scherp op de kosten te letten om de concurrentie op de markt aan te kunnen?

 

Waarom krijgen zij dit nu wel voor elkaar?

Het aantrekken en binden van mensen blijkt in praktijk veel genuanceerder te liggen dan enkel een hoog salaris. Succesvolle ondernemingen hebben veelal een duidelijke marktstrategie, die consequent is uitgewerkt in het beleid van de organisatie. Door hun succes hebben ze een goed imago in de markt en zijn de medewerkers trots op hun bedrijf en hun product. Dat vertaalt zich in een grote betrokkenheid over en weer van medewerkers en management bij het wel en wee van de onderneming. Deze wederzijdse betrokkenheid is het resultaat van een langdurige en consequent doorgevoerde stijl van werken met elkaar. Dit onderscheidend vermogen is de aantrekkende kracht op de arbeidsmarkt. Het is dus ook belangrijk om bij het aantrekken van nieuwe medewerkers sterk te werven en te selecteren op mensen die hierbij passen.

 Snel ontwikkelde wervingscampagnes die hieraan voorbij gaan zijn gedoemd te mislukken. Een ICT-onderneming, die sollicitanten ontvangt in een  showroom van een autodealer en deze kandidaten in één dag met een arbeidscontract en een glimmende auto naar huis laat gaan, lijkt geweldig voortvarend en slagvaardig. In de praktijk zijn de nieuwe medewerkers vaak binnen een jaar weer vertrokken, In het dagelijkse werk bij deze onderneming wordt de verwachte slagvaardigheid niet herkend. Of een andere organisatie had een nog mooiere aanbieding. De ICT-onderneming kan weer opnieuw beginnen met het werven van nieuwe medewerkers.

Het succesvol werven, selecteren en binden van medewerkers vraagt dus een zorgvuldige voorbereiding van het gehele management. Het beschrijft op duidelijke wijze zaken als: Wat is onze lange termijnstrategie? Welke mensen hebben we daarbij nodig? Wat boeit en bindt deze mensen aan onze onderneming? Van Oerle Organisatie Advies heeft uitgebreide ervaring in het ontwikkelen van zo'n marktgericht P&O beleid.

 

Dirk van Oerle is ingenieur en organisatieadviseur. Hij heeft veertien jaar ervaring met het adviseren van bedrijven en organisaties over succesvolle inzet van mensen en middelen. Ook begeleidt hij veranderingstrajecten waardoor mensen anders gaan werken.

zie ook het artikel als PDF: Boer zoekt vrouw 2008

 


"Het realiseren van resultaatverbetering bij klanten door het aanbrengen van een betere focus op processen en op mensen" geschreven door: Dirk van Oerle