“Focus realiseert sneller en beter”

Heeft u vragen? bel: 06 4070 2032

Verschil in het werven en selecteren van hoger-, midden- en lager kader.

 

Werving en selectie is maatwerk.

Verschil in MensenWerving en selectie voor een bepaalde functie is meer maatwerk dan vaak wordt gedacht.
Een aantal aspecten worden bepaald door de organisatie of onderneming zelf en door de branche waarin de organisatie of branche actief is.

 

Bij de werving zijn er een aantal verschillen.

Deze zijn onder andere:

  • Lager kader (veelal Lbo/Mbo) wordt vooral regionaal geworven en gevonden terwijl hoger kader (Hbo/WO) meestal landelijk wordt geworven,
  • Lager kader wordt vaak via lokale kranten en vacaturesites geworven, hoger kader kent meer kanalen om te werven tot aan headhunting,
  • Er is weinig bereidheid om te reizen of te verhuizen bij lager kader (maximaal circa 50 km), terwijl dit voor hoger kader vaak geen probleem is,
  • Lager kader krijgt vaak een tijdelijke aanstelling of werkt via een uitzendbureau of detacheringsbureau, tewijl hoger kader meestal een vast contract krijgt,
  • Lager kader wordt vooral geworven op specialisme of operationele uitvoering, terwijl bij hoger kader algemeen management en strategie of beleid meer aandacht krijgt,
  • Lager kader krijgt vaak een salaris dat vast ligt in schalen van de betreffende cao, terwijl de salarissen van hoger kader meer vrijheid kent,

 

Bij elke werving moet de vraag worden beantwoord waarom iemand die nu een leuke functie heeft zou willen veranderen van baan. Dan moet de belangrijkste motivatie van een potentiële kandidaat goed worden aangesprokenzodat er actie wordt ondernomen. Dit vraag meer dan het opsommen van de taken en verantwoordelijkheden.

 

STARR methodiek is een goede methodiek bij selectiegesprekken.

Bij het selecteren wordt vaak gebruik gemaakt van de STARR methodiek. Dit is een gerichte wijze van doorvragen langs de items: Situatie, Taak, Aanpak, Resultaat, Reflectie. Bij een kandidaat met weinig ervaring is het lastig om met deze methodiek inzicht te krijgen in iemands werkgedrag. Daarbij kan de inzet van een PPA een goed instrument zijn. Aan de hand van de beschrijving in het PPA rapport kan gericht worden doorgevraagd. Het doorvragen zal zich meer richten op de gezinssituatie, school en hobby's.

Bij een kandidaat met veel ervaring, vaak een hoger kaderfunctie,  zijn er volop mogelijkheden om met gerichte vragen over het werk inzicht te krijgen in het werkgedrag, de motieven, waarden en normen. Tevens is er meer ruimte om door te vragen naar behaalde resultaten. Een selectiegesprek met een kandidaat voor een hoger kader functie is veel meer een gesprek op gelijk niveau. Het gaat daarbij om informatie geven om informatie te kunnen krijgen. Voor een goed gesprek wordt ruim voldoende tijd genomen en wordt een rustige omgeving gekozen. Dit wordt nog wel eens vergeten en dat leidt vaak tot foute selecties.

 

Belangstelling:

Wil u meer weten over mijn aanpak bij de succesvolle werving en selectie van een hoger-, midden- of lager kaderfunctie, neemt u dan contact met mij op.
Ik kom graag eens met u verkennend praten over de voordelen van samenwerking.

 

zie ook:

Werving en Selectie

7 tips voor succesvolle werving en selectie

Individuele Assessments


"Het realiseren van resultaatverbetering bij klanten door het aanbrengen van een betere focus op processen en op mensen" geschreven door: Dirk van Oerle