“Focus realiseert sneller en beter”

Heeft u vragen? bel: 06 4070 2032

Een Ingenieur leert altijd door.

Derde lustrum van KiviNiria Regio Noord op 16 november 2013

Een Ingenieur leert altijd door

Op 4 november 2013 is er naar aanleiding van het 15 jarig lustrum van KiviNiria Regio Noord bijgaand artikel geplaats in het Dagblad van het Noorden. Dirk van Oerle, Mariska van Cronenberg en Gijs Breedveld zijn Bestuursleden van KIVI regio Noord. KiviNiria Regio Noord heeft op 16 november 2013 een feestdag georganiseerd in samenwerking met Astron in Dwingeloo onder het motto: "Het Noorden bruist van Techniek". Er staan een paar lezingen van vertegenwoordigers van clusters op het programma zoals Energy, Water, Life Sciences en Sensors. Astron presenteert zich met een rondleiding langs actuele thema's.

Het artikel gaat in op de actualiteit van Techniek en Ingenieurs in allerlei maatschappelijke en technische ontwikkelingen. Ingenieurs zijn de bekenkers geweest van nieuwe apparaten als de magnetron. Ingenieurs zijn intensief bezig met nieuwe ontwerpen gericht op het hergebruik van materialen. Met de opkomst van computers en internet komen er ook nieuwe opleidingen. het convenant van bedrijfsleven, onderwijs en overheden om de jeugd naar Techniek te lokken is een goede stimulans.

De opleidingen worden steeds minder puur technisch. Andere aspecten als vormgeving, ergonomie en bedrijfskunde nemen een belangrijke plaats in. Het werk van de Ingenieur verandert daardoor. Dat bekent dat een afgestudeerde Ingenieur nooit klaar is met leren. De vereniging KiviNiria speelt voor veel Ingenieurs een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling na het afstuderen. Lezingen, Bedrijfsbezoeken en de Ingenieurscoach zijn een paar concrete mogelijkheden om de eigen ontwikkeling te stimuleren.

KiviNiria is ontstaan uit de aparte beroepsvereniging Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) en Nederlands Instituut voor Register Ingenieurs (NIRIA). Deze verenigingen waren er voor de academisch respectievelijk Hbo geschoolde Ingenieurs. Deze verengingen zijn gefuseerd in 2004. In het Noorden was er al zes jaar eerder een intensieve samenwerking tussen beide verenigingen. De regio's Groningen, Friesland en Drenthe hebben toen de krachten gebundeld. Op 16 November wordt het derde lustrum van deze samenwerking gevierd bij het Astron.

Noot:

Vanaf 1 januari 2014 heet de vereniging weer: Kivi, Koninklijk Instituut Van Ingenieurs

 

Lees hier het volledige artikel:

Artikel een Ingenieur leert altijd door

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zie ook:

Werving en Selectie

Werving en Selectie in krappe arbeidsmarkt

Ingenieurscoach KIVI

Foocus op Processen


"Het realiseren van resultaatverbetering bij klanten door het aanbrengen van een betere focus op processen en op mensen" geschreven door: Dirk van Oerle