“Focus realiseert sneller en beter”

Heeft u vragen? bel: 06 4070 2032

Wat doet uw organisatie al aan Duurzame Ontwikkeling?

 

Met weer een grote ontslag aankondiging van 1500 man van ABNAMRO Bank medio november 2016 wordt het steeds duidelijker dat de arbeidsmarkt in een stevig tempo aan het veranderen is.

Enig idee hoeveel de kosten zijn die met deze afvloeiing gemoeid zijn?

 

De film “Humans Need Not Apply” laat deze ontwikkeling ook nog eens haarscherp zien.

 

CEO’s in Nederland schatten dat tussen de 10 en 20% van hun personeelsbestand de medewerkers en managers hun pensioen niet gaan halen bij de huidige werkgever omdat zij in deze veranderingen geen passend werk meer vinden.
Denk eens aan de kosten en de sociale onrust die deze transitie met zich zal meebrengen.
Tevens is er een ontwikkeling richting toenemend aantal ZZP-ers en mensen met andere tijdelijke dienstverbanden. 

Deze mensen verdienen vaak 30% minder dan vergelijkbare mensen in vast dienstverband.
Door de toenemende gemiddelde leeftijd worden mensen geacht steeds langer te moeten werken.
Van de mensen wordt een steeds grotere eigen verantwoordelijkheid verwacht. 

Die moeten ze wel willen en kunnen invullen. (willen, kunnen en durven)
Hierover heeft Prof L.U.  de Sitter al in 1981 in "Op weg naar nieuwe fabrieken en kantoren" al uitvoerig geschreven.
Hij pleit voor een integrale aanpak.

 

Kortom: Deze ontwikkelingen gaan elke organisatie vroeger of later raken.

 

Slimme software en geautomatiseerde systemen nemen dus steeds meer routinematige arbeid over.

De volgende vragen worden actueel:

·         Welk ander soort werk ontstaat er?

·         Hoeveel werk blijft erover?

·         Hoe maak ik de mensen tijdig bewust van de komende veranderingen en dat ze medeverantwoordelijk zijn voor eigen ontwikkeling?

·         Welke mensen kan ik tijdig omscholen op dit andersoortige werk?

·         Welke mensen hebben begeleiding nodig bij het vinden van ander werk?

·         Hoe vindt de organisatie mensen voor plaatsen die ontstaan en niet intern kunnen worden ingevuld?

 

 

Bijgaand model is een mooi hulpmiddel bij het bespreken en inzichtelijk maken van alle veranderingen en de samenhang.

Transitie Model

Voert u al in uw organisatie met uw medewerkers vragen over:

·         Wat is jouw product of dienst en hoe zal dat gaan veranderen?
·         Wat is jouw markt en hoe zal die gaan veranderen?
·         Hoe kan je het beter voor jezelf gaan organiseren?
·         Hoe ondernemend ben je?

 

Het tijdig bespreken van talenten zoals kennis, vaadigheden en Attitude in het kader van loopbaanontwikkeling wordt steeds belangrijker:
Zowel voor de ontwikkeling van de organisatie in termen van slagvaardigheid en besparing van kosten 

in Ombouw als de medewerkers die daarmee beter zicht krijgen op hun eigen mogelijkheden op de arbeidsmarkt (sociale compontent).

Er zijn gelukkig voldoende praktische tools die de vragen over de mensen inzichtelijk kunnen maken. Denk aan:

·         Carrière schouw,
·         Persoonlijke Profiel Analyse,
·         Kennis, Vaardigheid, Attitudes
·         Competentie profiel
 

Deze tools helpen bij:

1.       Medewerkers in beweging krijgen,

2.       Van werk naar werk of ondernemerschap begeleiding,

3.       Loopbaanontwikkeling,

4.       Functie- en Competentieprofielen.

Projecten die tevens in het kader van Duurzame Inzetbaarheid worden uitgevoerd zijn vaak subsidiabel.
Daarmee wordt het extra interessant om snel aan de slag te gaan.

Heeft u belangstelling voor Duurzame Ontwikkeling?

Neem gerust contact met mij op om te verkennen wat Duurzame Ontwikkeling voor u en uw organisatie zouden betekenen.

Ik kom graag langs voor een verkennend gesprek

 

 

 

 

 


"Het realiseren van resultaatverbetering bij klanten door het aanbrengen van een betere focus op processen en op mensen" geschreven door: Dirk van Oerle