“Focus realiseert sneller en beter”

Heeft u vragen? bel: 06 4070 2032

De vakanties zijn weer voorbij - PPA actie september

Menigeen zal in de zomervakantie-of vlak daarna- ook wel eens nagedacht hebben over zijn of haar professionele toekomst.
Daarbij komen dan ook vragen naar boven over andere functies en de geschiktheid daarvoor. Bijvoorbeeld:
Hoe zou ik als leidinggevende functioneren?
Heb ik kwaliteiten voor een verkoopfunctie?  etc.

We willen hierin graag een ondersteunende rol bieden.
Daarom richten we ons in de maand september specifiek op competentiegesprekken.
We bieden drie soorten aan:

 1. Managementonderzoek

 2. Verkooponderzoek

 3. Algemeen sterkte-zwakte analyse

 

 

Ad 1 Managementonderzoek

Doel

 • onderzoeken of de kandidaat over leidinggevende eigenschappen beschikt

 • wat is de voorkeursstijl van het leidinggeven? (instructie / delegeren / coaching)

 • in welke situatie gedijt de kandidaat het best?

 • Welke toekomstmogelijkheden zijn er?

Methode

 • de kandidaat maakt de PPA,

 • er worden twee rapporten gemaakt:
  1 algemene profiel analyse,
  2 managementanalyse,

 • de kandidaat ontvangt beide rapportages

 • er vindt een persoonlijk gesprek over de resultaten plaats; tijd: maximaal 1½ uur. (locatie kantoor Hoogeveen of per telefoon),

 • indien gewenst kan er daarna een gemeenschappelijk terugkoppeling plaatsvinden naar de opdrachtgever.

Prijs

Rapport profielanalyse :         € 180,-
Managementanalyse               €   90,-  
Persoonlijk gesprek                € 150,- 
Totaal                                      € 420,- 

De actieprijs in september 2018 is  € 210,-

Let op: Deze actieprijs is alleen geldig bij afname in de maand september 2018.

            Maximumafname is 2 per klant

Wilt u gebruikmaken van deze actie?

Neemt u dan contact op met Dirk van Oerle op nummer: 06-40702032

                                                                       of mail: dirk@dirkvanoerle.nl


"Het realiseren van resultaatverbetering bij klanten door het aanbrengen van een betere focus op processen en op mensen" geschreven door: Dirk van Oerle